Polska

ZwierzchnictwoZWIERZCHNIK: 1-12-2021
His Eminence Kazimierz Cardinal NYCZ
Archbishop of Warszawa
Regent ad interim
ul. Miodowa 17-19
00-246 WARSZAWA – Polska

 

 

WIELKI PRZEOR – GRAN PRIORE

…………………………

 

 


SITO INTERNET: www.oessh.opoka.net.pl